Yrkesutbildning i utveckling

En fortbildningskurs som vänder sig till dig som är lärare på någon av folkhögskolans yrkesinriktade kurser och som vill utveckla dig själv som lärare samt den utbildning du arbetar med.
Uppdaterad: 6 maj 2024

Kursen är pausad

Kursen är för tillfället pausad, men startar eventuellt en ny kursomgång under 2025. För frågor eller intresseanmälan kontakta Ambika Hansell Ek, ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se.

Målgrupp

Du som är lärare på någon av folkhögskolans yrkesinriktade kurser och som vill utveckla dig själv som lärare samt den utbildning du arbetar med.

Praktisk kursinformation

Kursen innehåller tre fysiska träffar. Däremellan möts vi under en nätbaserad utbildningsdag och avslutningsvis anordnas en heldagsträff. Mellan kursträffarna kommunicerar vi på lärplattformen Lisam, där du deltar i gruppdiskussioner och hittar allt material och information. Den nätbaserade dagen genomförs som videokonferens via Zoom.

Mer praktisk kursinformation >

Kursinnehåll

Under kursen tar vi utgångspunkt i dina erfarenheter som lärare på en yrkesinriktad utbildning, men också dina kunskaper inom och erfarenheter från det yrkesområde som du utbildar för. Vi tar del av nya kunskaper och andras erfarenheter genom föreläsningar och kurslitteratur. Erfarenheter bearbetas i gruppdiskussioner och övningar.

Mer om kursinnehållet >

Anordnare

Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan, samt Linköpings universitet.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll eller upplägg:

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se