Kvalitetsarbete steg för steg

Hitta ett förslag på hur skolans kvalitetsarbete kan utformas, med mallar och exempel från folkhögskolors kvalitetsarbete.
Uppdaterad: 26 mars 2024

Skapa förutsättningar för utveckling

Börja med att kartlägga nuläget och formulera det önskade nyläget för

  • hur ni organiserar er på skolan
  • hur ni organiserar kvalitetsarbetet
  • vilka resurser som finns för kvalitetsarbetet
  • vilka kunskaper som medarbetarna har om kvalitetsarbete
  • vilken kultur som finns på skolan.

Sammanfatta i en plan

Beskriv hur alla delar i ert kvalitetsarbete hänger ihop.

Skapa överblick i ett årshjul

Ett årshjul visar översiktligt vilka processer som pågår på skolan och när. Den överblicken behövs för att planera när ni kan samla in data att analysera i kvalitetsarbetet.

Ett tips på verktyg att använda för att skapa årshjul är Plandisc (öppnas i ny flik).

Få koll på dokumentationen

Dokumentation är allt som finns nedskrivet, inspelat, fotat eller filmat och som rör skolans verksamhet, stort som smått. All dokumentation är inte av intresse att spara. Därför är det bra att synliggöra vad ni på skolan behöver ha kvar och vad som ska göras tillgängligt och för vem.

Att dokumentera och arkivera

Involvera genom kommunikation

Kvalitetsarbetet berör alla på skolan – och alla behöver bli involverade och känna sig delaktiga. Alla bör få ta del av det som berör dem.

Kontakt

Har du frågor om kvalitetsarbete på folkhögskola? Mejla till Jonna Hamlin Müntzing.

jonnahamlin_liggande_low.jpg

jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se