Illustration av pratbubblor.

Prata med fler!

Det är viktigt att vi kommer ihåg att tänka mångfald i vår marknadsföring och när vi kommunicerar för att rekrytera nya deltagare.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Begreppet mångfald

Mångfald kan innebära många olika saker, men här har vi fokuserat på hur vi kan nå personer med bakgrund utanför Norden eller som kommer från hem med kort utbildningsbakgrund.

  • Lyft fram en mångfald av människor i marknadsföringen av kurser.
  • Använd bilder som visar personer med olika utseenden, etniciteter och bakgrunder.
  • Intervjua och lyft fram personer med olika bakgrunder och erfarenheter.
  • Skapa innehåll på webb och i sociala medier som visar upp en mångfald av människor.
  • Annonsera riktat i sociala medier för att nå de ni inte når idag.
  • Bredda vilka som nås av informationen, använd nya kanaler.
  • Ta kontakt med aktörer/personer som når kulturintresserade i målgruppen och be om spridningshjälp.


Gå vidare till nästa tips: Se över din verksamhet!