Gör min arbetsplats fri från papper!

Om Amandas förändringsarbete

Amanda är deltagare på Holma folkhögskola och drev ett förändringsarbete under våren 2024. Amandas förändringsarbete fokuserar på att göra hennes arbetsplats, ett boende, fritt från papper. Hon lade märke till hur mycket onödigt papper som gick åt när de anställda skulle fylla i dagliga rapporter, och fick tillåtelse att köpa in en Ipad och ta fram en rapporteringsmall till sin arbetsplats. Genom Amandas initiativ har hennes arbetsplats i princip helt digitaliserats. Att skriva rapporterna har blivit smidigare och det går fortare. Amandas intiativ har tillochmed plockats upp av en annan arbetsplats där nu samma byte ska genomföras. 

 

Lyssna på Amandas presentation av sitt förändringsarbete. I den berättar hon mer hur hon tänkte när hon valde förändringsarbete, och resonerar kring hur man kan koka ner de ganska stora Globala målen till något konkret och greppbart som går att påverka i ens egen närhet. 

Uppdaterad: 20 juni 2024

Amandas presentation: "Gör min arbetsplats fri från papper!"