Marcus berättelse

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Projektor, högtalare, Marcus film (ca 4 min)

Förberedelser: Skapa en Menti om ni vill arbeta digitalt

Syfte: Introducerar deltagare för berättande, syftar till att inspirera och exemplifiera för deltagare vad en personlig berättelse kan låta och hur berättandets struktur fungerar

Uppdaterad: 24 juni 2024

Introduktion

Titta på filmen med Marcus berättelse tillsammans. Marcus är deltagare på Bona folkhögskola och medverkar i projektet Min story – vår agenda.

Marcus berättelse handlar om hur han i sitt arbete som fritidsledare fått syn på hur han kan påverka de unga personer han jobbar med, och hur det påverkat honom själv.  

Instruktioner

Titta på filmen tillsammans.

Samtal om Marcus berättelse

  • Låt deltagarna sätta ord på vad Marcus berättelse fick dem att tänka och känna.
  • Låt deltagarna plocka ut och återberätta de viktigaste bitarna ur berättelsen.
  • Ett tips är att använda tidslinjeövningen som underlag för att tillsammans rita upp Marcus tidslinje. Där kan ni tillsammans diskutera händelser och vändpunkter i Marcus berättelse. Detta kan fungera som ett bra sätt att introducera deltagarna för tidslinjen som de ska skapa runt en egen berättelse så småning om. 
  • Om deltagarna vill dela med sig av sina tankar anonymt kan ni tex använda postit-lappar eller skapa en Menti.

Titta på Marcus berättelse