Folkbildningspodden

Folkbildningspodden är en podcast som görs av Arena idé och finansieras av fackföreningsrörelsen.

Projektledare Elin Bonnier och Marie Höglund, lärare på Löftadalens folkhögskola bjöds in för att samtala om Jag-vi-världenmetoden och vikten av engagemang. 

Samtalet leds av Ola Bo Larsson, kultur- och folkbildningsansvarig på Arena Idé och Staffan Kahn, verksamhetsledare på Arena Bildning.   

 

Uppdaterad: 14 juni 2024