En försvarslinje för demokratiska samhället

DEBATT: Våra 156 folkhögskolor som finns spridda över hela Sverige är en bildningens försvarslinje för demokratin. Det skriver företrädare från Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation i en debattartikel som publicerats i flera tidningar.
Uppdaterad: 27 maj 2024

Kalla faktas avslöjande reportage om trollfabrikers desinformation och svartmålning av politiska meningsmotståndare har på ett skrämmande sätt tydliggjort att det finns reella hot mot det demokratiska samhället. Nu krävs ett brett och kraftfullt försvar för det demokratiska samhället och här kan Sveriges 156 folkhögskolor spela en avgörande roll!

"Bildning, delaktighet och tillit"


Redan på 1860-talet började folkhögskolorna växa fram jämsides med folkrörelserna i spåren av de demokratiseringsreformer som ståndsriksdagens avskaffande och kommunreformen, reformer som syftade till att människor skulle delta i beslut och ansvar både i stad och på landsbygd.

Så byggdes en av de mest stabila och mest välfungerande demokratierna i världen. Tätt följda av de andra nordiska länderna som också byggt på bildning, delaktighet och tillit. Folkbildningens idé är, och har alltid varit, att människor ska bilda sig tillsammans med målet om att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhällsbygget. Demokratin stärks och utvecklas när människor möts i öppna samtal.

Hotet mot demokratin blir alltmer uppenbar


Vidden av hotet mot demokratin blir alltmer uppenbar. Den fria åsiktsbildningen är inte fri, utan sker i dag delvis med dolda avsändare. Bakom datorskärmar och via anonyma konton drivs hatiska påverkanskampanjer med ett innehåll präglad av rasism och misogyni.

Politiska meningsmotståndares budskap manipuleras via AI och memes. Allvaret förminskas och försvaras som “humor och satir”. Men i själva verket är det så att aggressiva, annars svårsmälta, budskap, blir enklare att ta till sig när de förkläs med hjälp av humor. Det är gamla beprövade metoder som syftar till att manipulera människors åsikter och att påverka samhällsdebatten.

Demokratin kan aldrig tas för given


Folkbildningen – själva motsatsen mot trollfabriker och anonym desinformation – kan och vill bidra i en mobilisering till demokratins försvar. Hat, desinformation och påverkanskampanjer har på relativt kort tid eroderat det offentliga samtalet. Demokratin kan aldrig tas för given och folkhögskolorna spelar en avgörande roll för att tillsammans med ett starkt civilsamhälle, bibliotek och museer, erbjuda mötesplatser för öppna samtal som stärker tillit och sammanhållning.

Folkhögskolorna är redan i dag en viktig mötesplats och arena för det öppna, demokratiska samtalet. Folkbildningens idé om att utveckla demokratin i takt med att människornas och samhällets behov skiftar, är lika central idag som tidigare.

Vi kan tillsammans förändra utvecklingen!


Vi som företräder folkhögskolorna vill se ett brett och kraftfullt försvar för det demokratiska samhället. Våra 156 folkhögskolor som finns spridda över hela Sverige utgör en väsentlig del av det och är en bildningens försvarslinje för demokratin. Vi är många! Vi kan tillsammans förändra utvecklingen! Vi är inte lättlurade! Vi tänker kritiskt! Våga ta fighten mot lögner och falsk verklighetsbeskrivning!

Sofia Magnusson - styrelseledamot

Thomas Nilsson - ordförande

Robert Uitto - vice ordförande

Annica Wallenborg Flynn - verksamhetschef

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Länk till debattartikeln på Altinget.se (öppnas i nytt fönster)

Länk till debattartikeln i Hallandsposten (öppnas i nytt fönster)

Länk till debattartikeln i Norrbottenskuriren (öppnas i nytt fönster)